Sort By: Direction:
  • אפליקציית נייטיב Black pages

    אפליקצית נייטיב (יעודית) מבוססת אנדרואיד וכן IOS. אפליקציה זו עוסקת בניהול אירועים שנוצרים מחנויות, סלונים, מספרות, ...