Sort By: Direction:
  • אתר קואפרטיב אגד

    הפרויקט כלל חידוש אתר אגד הוותיק והתאמתו לשינויים הארגוניים שעבר הקואפרטיב בשנים האחרונות. בפרויקט נדרשנו לתכנן ולאפ...
  • Move East

    הפרויקט כלל חידוש אתר הובלות וותיק המתמחה בהובלות על קו קליפורניה – ניו יורק וחזרה. החידוש נעשה מאתר ASP קלאסי...